Ortaklar

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 5 merkez ve 14 il olmak üzere Antalya ilinde okul öncesi eğitimden ortaöğretim sonuna kadar her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanması ve koordinasyonundan sorumlu yerel bir kamu kuruluşudur.

Laik Enstitüsü "Meryem'in Doğuşunun Kızları" - CPR Nuestra Sra del Carmen

CPR Plurilingüe Nuestra Sra del Carmen, 30 öğretmeni ve 353 öğrencisi (3 ila 18 yaş arası) olan küçük bir okuldur. Galiçya'da(İspanya'nın kuzeybatısı) yaklaşık 13000 nüfuslu küçük bir köy olan Betanzos'ta yer almaktadır . Akredite bir okul olduk ve projeleri uygulama kapasitemiz var. 2010'dan beri kalıcı olarak bu tür projeleri hayata geçirmesinden dolayı hem Comenius hem de Erasmus+ projelerinde deneyimli bir okuldur.

Coruna Üniversitesi

A Coruña Üniversitesi (UDC), aynı adı taşıyan İspanya'nın Galiçya adlı kuzeybatı bölgesinde yer almaktadır. A Coruña Üniversitesi, birincil amacı araştırma ve öğretimin geliştirilmesi yoluyla kültür ve bilimsel, teknolojik ve profesyonel bilginin üretilmesi, yönetilmesi ve yayılması olan bir kamu kurumudur. Üniversite, sosyal, kültürel ve dilsel kimliği de dahil olmak üzere Galiçya'nın çalışmasına ve bütünsel gelişimine olan bağlılığını açıkça ifade eder.

Avrupa Rotası Eğitim Gençlik Spor ve Kültür Derneği

Avrupa Rotası Eğitim, Gençlik, Spor ve Kültür Derneği (ERA), ağırlıklı olarak Avrupa düzeyinde eğitim ve öğretime odaklanan demokratik, laik, bağımsız, gençlik odaklı, siyaset ötesi, kar amacı gütmeyen ve sivil toplum kuruluşu olarak kurulmuştur. Kültürel gençlik değişim projeleri, gönüllü hizmet, eğitim kursları, konferanslar, paneller, seminerler, çalıştaylar, sergiler, geziler, yarışmalar, kamplar ve benzeri faaliyetler gerçekleştirme fikri taşıyordu.

G.G. Eurosuccess Danışmanlık Limited

Eurosuccess Consulting, proje yönetimi, eğitim ve danışmanlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren bir Danışmanlık ve Eğitim kuruluşudur. EUROSC, proje yönetimi, araştırma, eğitim ve eğitim geliştirme alanlarında uzmanlığa sahip genç meraklılardan oluşan dinamik bir ekip aracılığıyla,Kıbrıs'ta ve yurt dışında çeşitli hedef grupların, toplulukların yanı sıra kuruluşların ve işletmelerin yaşam boyu öğrenme fırsatlarına ilişkin ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı bir hizmet paketi sunar.

Proje Hakkında

Son yıllarda bilim ve teknolojideki hızlı değişimlerin bir sonucu olarak STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanları profesyonellerine olan talep hızla artmaktadır. Son yıllarda politikacılar, iş adamları, akademisyenler ve eğitimciler, gençlerin STEM alanlarına olan ilgilerinin azalmasıyla karşı karşıya kaldı. Bu nedenle fen eğitiminin gençlerin ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceğini ve öğrenciler için nasıl anlamlı ve eğlenceli olabileceğini düşünmeliyiz.

STEM Eğitimi, son yirmi yılda birçok ülkede muazzam bir ivme kazanmıştır. Bu ilginin ana nedenlerinden biri, birçok Akademisyen ve Eğitimcinin, STEM eğitiminin öğrencilerin fen ve matematik anlayışlarını anlamlı bir şekilde geliştirmek için bir çözüm olabileceğini ve genç öğrenicileri teknoloji okuryazarı vatandaşlar yapmanın yanı sıra onları STEM alanında kariyer yapmaya teşvik edebileceğini belirtmesidir. STEM eğitiminin bu imkanları sağlamasından dolayı akademisyen, öğretmen, eğitim liderleri ve yerel yetkililerin katılımı ile öğretmenimizin STEM alanındaki mesleki gelişimini geliştirmeye yönelik proje oluşturulmuştur.

Hedefler

 • Projenin genel amacı, Avrupalıların STEM'e olan ilgisinin ve becerilerinin artmasına rehberlik etmek ve ilgili faaliyetlere dahil etmek (ilgilerini çekmek) için öğrencilere, öğretmenlere ve diğer aktörlere gerekli araçları sağlamaktır.

  Bu strateji doğrultusunda, çocukların geçmişi ve yetenekleri ne olursa olsun, çocuklarımızın okuma yazma, aritmetik, bilim ve teknoloji gibi “temel becerilerini” ve yardımcı olacak bilgi, beceri ve tutumlar olarak, öğrenenlerin kişisel tatmin bulmaları ve daha sonraki yaşamlarında iş bulmaları ve toplumda yer almalarında yardımcı olacak “anahtar yetkinlikleri” geliştirmeyi amaçladık.

  Temel hedefler öğrencilerin ve öğretmenlerin STEM eğitimine olan ilgisini artırmaktır.

Çıktılar

PR1 - Öğretmenler İçin STEM Rehberi

Öğretmenler için rehber kitap, personelin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ve iki dilde yayınlandı. Öğretmen kılavuzu geliştirme gerekliliği, yeni fikri şekillendirmek ve mesajı iletebilmek, öğrencilerini etkili bir şekilde eğitebilmek, öğretebilmek ve yönlendirebilmek için yetkilendirilme ihtiyacına dayanmaktadır.

Kılavuz kitap, bu eğitimi öğretme ve öğrenme sürecinde STEM öğretmenlerine adım adım eşlik eden dijital ve basılı bir kitaptır.

Kaliteli bir stem eğitimi için hedef gruplar, stem öğretmenleri, öğretmenler, okullar ve son olarak öğrencilerdir.

PR2 - Ders ve Etkinlikler İçin STEM Modülleri Kitabı

Öğretmenlerin etkili öğrenme modülleri/öğrenme planları geliştirme ihtiyaçları doğrultusunda akademisyenler ve eğitimciler tarafından “STEM Eğitiminde Öğretmen Rehberi” kitabı oluşturulacaktır.

Kitap, STEM öğrenme etkinliklerini geliştirmek için öğretmenlere katkıda bulunacaktır. Aşağıdaki disiplinler rehberde ele alınacaktır:

 • Bilim
 • Teknoloji
 • Mühendislik
 • Matematik
 • STEM yeterliliklerinin entegre edildiği diğer dersler

Rehberin amaçları:

 • Stem becerilerini doğrudan yararlanıcılara aktarmak için eğitmenlerin kapasitesini geliştirmek
 • Başarılı Stem modüllerini ve ortak ülkelerdeki deney aşamasından elde edilen faaliyetleri belirlemek ve sunmak

Haberler ve Duyurular

20 Kas 2022

1. Ulusötesi Proje Toplantısı

1.Ulusötesi proje toplantısı 20 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Betanzos'taki CPR Plurilingüe Nuestra Sra del Carmen okulu, halihazırda yapılmı...

Devamını oku...
21-26 Kas 2022

1. Öğrenme, Öğretme ve Eğitim Faaliyeti

1.Öğrenme, öğretme ve eğitim faaliyeti 21-26 Kasım 2022 tarihlerinde La Coruna Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Devamını oku...
28-29 Ağustos 2023

2.Ulusötesi Toplantısı

2. Ulusötesi toplantısı 28-29 Ağustos 2023 tarihlerinde Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilmiş olup, projenin...

Devamını oku...