Εταίροι

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Η Επαρχιακή Διεύθυνση Εθνικής Εκπαίδευσης της Αττάλειας είναι μια τοπική δημόσια αρχή και είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και το συντονισμό όλων των ειδών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από την προσχολική εκπαίδευση, έως το τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην επαρχία της Αττάλειας, συμπεριλαμβανομένων 5 κεντρικών και 14 επαρχιακών περιφερειών.

Instituto Secular "Hijas de la Natividad de María" - CPR Nuestra Sra del Carmen

Το CPR Plurilingüe Nuestra Sra del Carmen είναι ένα μικρό σχολείο με 30 δασκάλους και 353 μαθητές (από 3 έως 18 ετών), που βρίσκεται στο Betanzos, ένα μικρό χωριό με περίπου 13000 κατοίκους στη Γαλικία (βορειοδυτική Ισπανία). Έχουμε γίνει διαπιστευμένο σχολείο και έχουμε τη δυνατότητα να υλοποιούμε προγράμματα. Είμαστε ένα πολύ έμπειρο σχολείο τόσο στα προγράμματα Comenius όσο και στα προγράμματα Erasmus+, διότι από το 2010, μόνιμα υλοποιούμε συνεχώς τέτοιου είδους έργα

Universidade Da Coruna

Το Πανεπιστήμιο της Α Κορούνια (UDC) βρίσκεται στην ομώνυμη πόλη, στη βορειοδυτική περιοχή της Ισπανίας που ονομάζεται Γαλικία. Το Πανεπιστήμιο της A Coruña είναι δημόσιο ίδρυμα με πρωταρχικό στόχο την παραγωγή, διαχείριση και διάδοση του πολιτισμού και της επιστημονικής, τεχνολογικής και επαγγελματικής γνώσης μέσω της ανάπτυξης της έρευνας και της διδασκαλίας. Το Πανεπιστήμιο εκφράζει ρητά τη δέσμευσή του για τη μελέτη και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Γαλικίας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής, πολιτιστικής και γλωσσικής της ταυτότητας.

Europe Route Education Youth Sports and Culture Assosiation

Η Europe Route Education, Youth, Sports and Culture Association (ERA) ιδρύθηκε ως μια δημοκρατική, κοσμική, ανεξάρτητη, προσανατολισμένη στη νεολαία, διαπολιτική, μη κερδοσκοπική και μη κυβερνητική ένωση πολιτών που επικεντρώνεται κυρίως στην εκπαίδευση και την κατάρτιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ιδέα που είχε κατά νου ήταν η πραγματοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων ανταλλαγής νέων, εθελοντικές υπηρεσίες, μαθημάτων κατάρτισης, συνεδρίων, πάνελ, σεμιναρίων, εργαστηρίων, εκθέσεων, ταξιδιών, διαγωνισμών, κατασκηνώσεων και παρόμοιων δραστηριοτήτων.

G.G. Eurosuccess Consulting Limited

Η Eurosuccess Consulting είναι ένας οργανισμός παροχής συμβουλών και κατάρτισης που δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης έργων, της κατάρτισης και εκπαίδευσης και των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Μέσω μιας δυναμικής ομάδας νέων ενθουσιωδών ανθρώπων, με εξειδίκευση στη διαχείριση έργων, στην έρευνα, κατάρτιση και εκπαιδευτική ανάπτυξη, η EUROSC παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών που καλύπτει τις ανάγκες των διαφόρων ομάδων-στόχων, κοινοτήτων, καθώς και οργανισμών και επιχειρήσεων, όσον αφορά τις ευκαιρίες δια βίου μάθησης στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Έργο

Ως αποτέλεσμα των ραγδαίων αλλαγών στην επιστήμη και την τεχνολογία τα τελευταία χρόνια, η ζήτηση για επαγγελματίες στους τομείς STEM (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά) αυξάνεται ραγδαία. Τις τελευταίες δεκαετίες, πολιτικοί, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί και εκπαιδευτικοί αντιμετώπισαν τη μείωση του ενδιαφέροντος των νέων για τους τομείς STEM. Ως εκ τούτου, πρέπει να εξετάσουμε πώς η επιστημονική εκπαίδευση μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των νέων και πώς μπορεί να είναι ουσιαστική και ευχάριστη για τους μαθητές.

Στόχοι

 • Ο Γενικότερος σκοπός του έργου είναι να οδηγήσει στην αύξηση του Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και δεξιοτήτων στα STEM και να παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία στα σχολεία, με σκοπό να εμπλέξει τους μαθητές, τους δασκάλους και άλλους δρώντες τους, στις σχετικές δραστηριότητες.

  Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, ανεξαρτήτως υπόβαθρου και ικανοτήτων των παιδιών, επιδιώξαμε να βελτιώσουμε τις "βασικές δεξιότητες" των παιδιών μας, όπως η ανάγνωση, αριθμητική, επστήμη και τεχνολογία και "δεξιότητες-κλειδιά", όπως η γνώση, οι ικανότητες και οι αξίες που θα βοηθήσουν τους μαθητές να βρουν προσωπική εκπλήρωση και, μετέπειτα στη ζωή τους, να βρουν εργασία και να συμμετέχουν στην κοινωνία.

  Κύριοι στόχοι είναι η αύξηση το ενδιαφέρον των μαθητών και των εκπαιδευτικών για την εκπαίδευση STEM.

Αποτελέσματα

ΟΔΗΓΟΣ STEM ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ

Ο οδηγός για δασκάλους θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του προσωπικού και θα δημοσιεύεται δίγλωσσα. Η αναγκαιότητα για την ανάπτυξη οδηγού για τους εκπαιδευτικούς βασίζεται στην ανάγκη τους να ενδυναμωθούν, ώστε να διαμορφώσουν τη νέα ιδέα και να είναι σε θέση να περάσουν το μήνυμα, να εκπαιδεύσουν, να διδάξουν και να προσανατολίσουν αποτελεσματικά τους μαθητές τους.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ STEM ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Το "Βιβλίο για δασκάλους στην εκπαίδευση των STEM" θα δημιουργηθεί από ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τις ανάγκες των δασκάλων και να αναπτύξει αποτελεσματικά κεφάλαια/πλάνα μαθημάτων.

Το βιβλίο θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν μαθησιακές δραστηριότητες STEM. Ο οδηγός θα καλύπτει τους ακόλουθους κλάδους:

 • Επιστήμη
 • Τεχνολογία
 • Μηχανική
 • Μαθηματικά
 • άλλα μαθήματα με την ενσωμάτωση των ικανοτήτων stem

Οι στόχοι του οδηγού:

 • να δημιουργήσει την ικανότητα των εκπαιδευτών να μεταφέρουν τις δεξιότητες stem στους άμεσoυς δικαιούχους.
 • να αναγνωρίσει και να παρουσιάσει τα παρόντα επιτυχημένα μαθήματα και δραστηριότητες stem, που έχουν παραδοθεί από την πειραματική φάση στις χώρες των εταίρων.

Νέα και Εκδηλώσεις

20 Νοεμβρίου 2022

1.Η Διακρατική Συνάντηση

1.Η Διακρατική Συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2022 στο σχολείο CPR Plurilingüe Nuestra Sra del Carmen στο Betanzos για την α...

Διαβάστε περισσότερα
21-26 Νοεμβρίου 2022

1.Η δραστηριότητα μάθησης

1.Η δραστηριότητα μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης πραγματοποιήθηκε στις 21-26 Νοεμβρίου 2022 στο Πανεπιστήμιο La Coruna.

Διαβάστε περισσότερα
28-29 Αυγούστου 2023

2. Διακρατική Συνάντηση

2. Η διακρατική Συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 28-19 Αυγούστου 2023 στη Διεύθυνση Παιδείας στην Αττάλεια, με σκοπό να να ανθεωρηθουν όλες ο...

Διαβάστε περισσότερα